مبدل حرارتی

تهویه دماوند با تکیه به پیشرفته ترین نرم افزار های محاسبه مبدل های حرارتی SHELL & TUBE طراحی کرده  و با استفاده از به روزترین ماشینآلات تولید قادر به تولید این نوع مبدل ها در ظرفیت های گوناگون می باشد.

 

 
مبدل حرارتی (Heat exchanger) ، وسیله است که برای انتقال حرارت بهینه از یک محیط به محیط دیگر به کار می‌رود. مبدل‌های حرارتی حرارت را بین دو یا چند جریان سیال که درون دستگاه جریان دارند منتقل می‌کنند.
مبدل‌ حرارتی در صنایع زیادی همانند نیروگاه ها، تهویه مطبوع، تبرید و برودت و بازیافت حرارت تولید می گردد. در صنایع نیروگاهی مبدل ها در انواع  بویلرهای فسیلی، کندانسورهای بخاری و برج‌های خنک کن به کار می‌روند. مبدل‌های جریان های دو فازعمدتا برای تبخیر، تقطیر، انجماد کریستال و به عنوان بسترهای سیال‌سان (fluidized beds)‌ با واکنش‌های کاتالیستی استفاده دارند و در سیستم‌های تهویه مطبوع، به عنوان کندانسور و اواپراتور مصرف دارند.