فنکویل در واقع متشکل از یک یا چند، فن و الکتروموتور است که با تغییر هوارسانی در مدل های مختلف تعداد آن ها  نیز تغییر خواهد کرد و یک کویل آبی، که مبرد آن همان طور که از نامش پیدا است آب می باشد. این کویل از آب خنک چیلر و یا آب گرم بویلر ساختمان تغذیه می شود....

فنکویل کانالی روش مناسب برای تهویه محل هایی همچون ادارات، مراکز آموزشی و مراکز خرید می باشد که نیازی به تهویه مجزا نیست و از طریق کانال کشی هوای مورد نیاز قسمت های مختلف را تامین می کند فنکویل کانالی مانند دیگر سیستم های گرمایشی سرمایشی که از کویل آبی استفاده می کنند از طریق چیلر یا بویلر ساختمان تغذیه می شوند.

فنکویل در واقع متشکل از یک یا چند، فن و الکتروموتور است که با تغییر هوارسانی در مدل های مختلف تعداد آن ها  نیز تغییر خواهد کرد و یک کویل آبی، که مبرد آن همان طور که از نامش پیدا است آب می باشد. این کویل از آب خنک چیلر و یا آب گرم بویلر ساختمان تغذیه می شود...

فنکویل کاستی از یک فن سانتریفیوژ از جنس پلی آمید به همراه موتور چهار سرعته و یک کویل آبی تشکیل شده که با اتصال به سیستم سرمایش یا گرمایش ساختمان در فصول مختلف، امکان تهویه فضای مورد استفاده را به همراه دارد. در حالت سرمایش، رطوبت ایجاد شده بر روی کویل از طریق یک پمپ کوچک که در بدنه دستگاه طراحی شده خارج می گردد.

TOP